Điểm bán

Hà Nội - Quận Bắc Từ Liêm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Tường vân Số 98 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm 02438371262-09867682
2 QT Long An Số 185 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm 0979166789
3 NT Bảo Ngọc Số 361 Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm 0989495496
4 NT Phương Huê Số 38 Phố Viên, quận Bắc Từ Liêm 0973158530
5 NT Minh Đức Số 112 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm
6 NT Y Dược Năm Sao Số 24 Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm 0995102826
7 NT Đại An Số 133 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm 0943473990
8 NT Phú Hưng Số 457 Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm 01234521586
9 NT Hồng Anh Số 465 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm 0972760286
10 NT Sương Mai Xóm 12 Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm 0976655359
11 QT Thùy Linh Số 203 tổ 8 đường Phan Bá Vành (đc cũ )Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm 01655751571-09032235205
12 NT Tú Huyền Số 50 đường K1 Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm 02466809797
13 QT Ngọc Lý Số 7 tổ 17 Phú Diễn ( gần chợ Phú Diễn mới), quận Bắc Từ Liêm 01649470889
14 NT Phương Linh Số 423/23 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm 02462923467
15 NT Năm Anh số 16 đường phú diễn, quận Bắc Từ Liêm 02462967767
16 NT Kim Ngân Số 73 Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm 0987619949
17 NT Huệ Số 394 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm 098 7288742-0904084237
18 NT Tuấn Dung Số 265 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm 01252450412
19 NT Thùy Linh Số 538 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm 096 228 6616
20 NT Hải Hoàng Số 369 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm 0989 708 995
21 NT Minh Tâm số 3 Số 30, ngõ 178 Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm 0976878389
22 NT Công Thị Yến Số 18/397 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm 0982601393
23 Nhà thuốc Phú Hưng Số 457 Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 01234521586
24 Nhà thuốc Hồng Anh Số 465 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0972760286
25 Nhà thuốc Minh Đức Số 112 Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
26 Nhà thuốc Bảo Ngọc Số 361 Hoàng Công Chất, P. Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0989495496
27 Nhà thuốc Y Dược Năm Sao Số 24 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0995102826
28 Nhà thuốc Sương Mai Xóm 12 Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0976655359
29 Quầy Thuốc Long An Số 185 Trần Cung, Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0979166789
30 Nhà thuốc Đại An Số 133 Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0943473990
31 Nhà thuốc Tường vân Số 98 Cầu Diễn, Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 02438371262-09867682
32 Quầy Thuốc Thùy Linh Số 203 tổ 8 đường Phan Bá Vành (đc cũ )Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 01655751571-09032235205
33 Nhà thuốc Phương Huê Số 38 Phố Viên, P. Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0973158530
34 Nhà thuốc Tú Huyền Số 50 đường K1 Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 02466809797
35 Quầy Thuốc Ngọc Lý Số 7 tổ 17 Phú Diễn ( gần chợ Phú Diễn mới), Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 01649470889
36 Nhà thuốc Phương Linh Số 423/23 đường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 02462923467
37 Nhà thuốc Năm Anh số 16 đường phú diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 02462967767
38 Nhà thuốc Kim Ngân Số 73 Tân Xuân, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0987619949
39 Nhà thuốc Huệ Số 394 Trần Cung, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 098 7288742-0904084237
40 Nhà thuốc Thực Anh Số 317 Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 01686121368
41 Nhà thuốc Minh Tâm số 3 Số 30, ngõ 178 Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0976878389
42 Nhà thuốc Tuấn Dung Số 265 Trần Cung, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 01252450412
43 Nhà thuốc Thùy Linh Số 538 Trần Cung, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 096 228 6616
44 Nhà thuốc Hải Hoàng Số 369 Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0989 708 995
45 Nhà thuốc Công Thị Yến Số 18/397 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0982601393
46 Nhà thuốc Tuất Văn Huy Tòa T608V5 Khu Chung cư Bộ công an số 643 phạm văn đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0868350786
47 NT Bình Minh TDP Thượng, P. Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0983882855
48 NT Minh Tiến 101 Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm 01686121368
49 NT Bình Minh TDP Thượng, P. Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0983882855
50 NT Ngọc Châu- ( tên cũ NT Bảo Châu ) đc mới nhất ố nhà 59 ngõ 145 Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 01259364253
51 NT Long Hoài Số 89 Kẻ Vẽ, tổ dân phố Liên Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0967989863-37577552
52 NT Anh Khôi Tòa T608V5 Khu Chung cư Bộ công an số 643 phạm văn đồng , quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0972367785
53 NT Xuân Phúc Số 37 Đường Thuy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0965368769
54 NT Khánh Linh Số 138 Phố Kẻ Vẽ (Đc cũ: 217 đường Thịnh Phương) Phường Đông Ngọc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0974349547
55 NT Anh Thư Số 124 Ngõ 401 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 02432121995
56 NT An Khánh Số 284 Đường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 01239380536
57 NT 116 Số 48 Đường Nguyên Xá, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0975887101
58 NT Thành Đạt Số 8 Lô A (Đc khác: Số 16 Ngõ 1 Đỗ Nhuận) khu đấu giá chợ đầu mối Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0966832395
59 NT Ruby Số 332 Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0982317668
60 NT Minh Anh Cầu Trại Gà, Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0984327329
61 NT Hưng Hà Số 537 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0976930133
62 NT Cường Hoan số 36 ngõ 21 Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0988115969
63 NT Gia Đình Số 44/21 Kẻ Vẽ, Phường Kẻ Vẽ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0967795991
64 NT Bảo Ngọc Số 361 Hoàng Công Chất, P.Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0989495496