Điểm bán

Hà Nội - Quận Cầu Giấy

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An Huy Số N04B1, Thành Thái, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 0356952959
2 NT 68 Trần Bình Số 68 Trần Bình, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 02437682995
3 NT An Phúc Số 201 Doãn Kế Thiện, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 0918479366
4 NT Hà Trung 3 Số 169, Mai Dịch, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 0973888246
5 NT Ngọc Cầm Số 48 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 0438336790
6 NT Nguyễn Hà Số 116, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 0335856169
7 NT Tâm An. Số 145, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 0975919288
8 NT Thanh Tú Số 22 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 02437540698
9 NT TN 263 Nguyễn Khang Tổ 31, Số 263, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 0912294406
10 NT TN 28 Trần Duy Hưng Số 28, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 0976654344
11 NT Tô Hiệu Số 101 B7 Tô Hiệu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 0335276212
12 NT Tường Vân Số 334, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội 0986768682