Điểm bán

Hà Nội - Quận Hà Đông

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Công Ty Dược Phẩm Hà Tây 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0946118658
2 Cty CP DP Hà Tây (Có VAT) - Giao Tại kho 101 Nguyễn Viết Xuân - không giao hàng thứ 7 Số 10A Quang Trung, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 0987794436
3 NT Anh Đức Số 116 tổ 19 Đường Bắc Lãm, P. Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 0934 563 982
4 NT Chính Hãng 31 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0983797486
5 NT Phong Thu 2 Số 3(253) Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 0985475888
6 NT Kiot Số 39 Kiot 39 CT6C KĐT Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 01638208714
7 NT Thanh Bình Số 1 Tổ 11 Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
8 NT Quang Ngọc Số 23 LK4 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Đông 0983 059 125
9 NT Hồng Đức Số 1 Ngõ 1 Cầu Đơ 5, Phường Hà Câu, Hà Đông, Hà Nội 0904699584
10 NT Vương Thúy Vân Số 18 TT4A Văn Quán, Văn Quán, Hà ông, Hà Nội 0986 135 492
11 NT Mai Phương Số 2 CT1 B2 KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 093656138
12 NT Anh Nam Khu Đô Thị Văn Khê,Hà Đông, Hà Nội 0973 517 778
13 Công Ty Dược Phẩm Hà Tây 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0946118658
14 Cty CP DP Hà Tây (Có VAT) - Giao Tại kho 101 Nguyễn Viết Xuân - không giao hàng thứ 7 Số 10A Quang Trung, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 0987794436
15 NT Anh Đức Số 116 tổ 19 Đường Bắc Lãm, P. Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 0934 563 982
16 NT Chính Hãng 31 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0983797486
17 NT Phong Thu 2 Số 3(253) Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 0985475888
18 NT Kiot Số 39 Kiot 39 CT6C KĐT Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 01638208714
19 NT Thanh Bình Số 1 Tổ 11 Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
20 NT Quang Ngọc Số 23 LK4 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Đông 0983 059 125
21 NT Hồng Đức Số 1 Ngõ 1 Cầu Đơ 5, Phường Hà Câu, Hà Đông, Hà Nội 0904699584
22 NT Vương Thúy Vân Số 18 TT4A Văn Quán, Văn Quán, Hà ông, Hà Nội 0986 135 492
23 NT Mai Phương Số 2 CT1 B2 KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 093656138
24 NT Anh Nam Khu Đô Thị Văn Khê,Hà Đông, Hà Nội 0973 517 778
25 Công Ty Dược Phẩm Hà Tây 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0946118658
26 NT Minh Khuê Số 10 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội 01629954010 - 0913390175
27 Cty CP DP Hà Tây (Có VAT) - Giao Tại kho 101 Nguyễn Viết Xuân - không giao hàng thứ 7 Số 10A Quang Trung, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 0987794436
28 NT Anh Đức Số 116 tổ 19 Đường Bắc Lãm, P. Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 0934 563 982
29 NT Chính Hãng 31 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0983797486
30 NT Phong Thu 2 Số 3(253) Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 0985475888
31 NT Kiot Số 39 Kiot 39 CT6C KĐT Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 01638208714
32 NT Thanh Bình Số 1 Tổ 11 Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
33 NT Quang Ngọc Số 23 LK4 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Đông 0983 059 125
34 NT Hồng Đức Số 1 Ngõ 1 Cầu Đơ 5, Phường Hà Câu, Hà Đông, Hà Nội 0904699584
35 NT Vương Thúy Vân Số 18 TT4A Văn Quán, Văn Quán, Hà ông, Hà Nội 0986 135 492
36 NT Mai Phương Số 2 CT1 B2 KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 093656138
37 NT Anh Nam Khu Đô Thị Văn Khê,Hà Đông, Hà Nội 0973 517 778
38 Công Ty Dược Phẩm Hà Tây 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0946118658
39 Cty CP DP Hà Tây (Có VAT) - Giao Tại kho 101 Nguyễn Viết Xuân - không giao hàng thứ 7 Số 10A Quang Trung, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 0987794436
40 NT Anh Đức Số 116 tổ 19 Đường Bắc Lãm, P. Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 0934 563 982
41 NT Chính Hãng 31 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0983797486
42 NT Phong Thu 2 Số 3(253) Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 0985475888
43 NT Kiot Số 39 Kiot 39 CT6C KĐT Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 01638208714
44 NT Thanh Bình Số 1 Tổ 11 Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
45 NT Quang Ngọc Số 23 LK4 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Đông 0983 059 125
46 NT Hồng Đức Số 1 Ngõ 1 Cầu Đơ 5, Phường Hà Câu, Hà Đông, Hà Nội 0904699584
47 NT Vương Thúy Vân Số 18 TT4A Văn Quán, Văn Quán, Hà ông, Hà Nội 0986 135 492
48 NT Mai Phương Số 2 CT1 B2 KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 093656138
49 NT Anh Nam Khu Đô Thị Văn Khê,Hà Đông, Hà Nội 0973 517 778