Điểm bán

Hà Nội - Quận Hà Đông

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Công Ty Dược Phẩm Hà Tây 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0946118658
2 NT Minh Khuê Số 10 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội 01629954010
3 Cty CP DP Hà Tây (Có VAT) - Giao Tại kho 101 Nguyễn Viết Xuân - không giao hàng thứ 7 Số 10A Quang Trung, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 0987794436
4 NT Minh Khuê Số 8 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 01629954010
5 NT Anh Đức Số 116 tổ 19 Đường Bắc Lãm, P. Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 0934 563 982
6 NT Chính Hãng 31 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0983797486
7 NT Phong Thu 2 Số 3(253) Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 0985475888
8 NT Kiot Số 39 Kiot 39 CT6C KĐT Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 01638208714
9 NT Thanh Bình Số 1 Tổ 11 Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
10 NT Quang Ngọc Số 23 LK4 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Đông 0983 059 125
11 NT Hồng Đức Số 1 Ngõ 1 Cầu Đơ 5, Phường Hà Câu, Hà Đông, Hà Nội 0904699584
12 NT Vương Thúy Vân Số 18 TT4A Văn Quán, Văn Quán, Hà ông, Hà Nội 0986 135 492
13 NT Mai Phương Số 2 CT1 B2 KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 093656138
14 NT Anh Nam Khu Đô Thị Văn Khê,Hà Đông, Hà Nội 0973 517 778
15 Công Ty Dược Phẩm Hà Tây 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0946118658
16 NT Minh Khuê Số 10 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội 01629954010
17 Cty CP DP Hà Tây (Có VAT) - Giao Tại kho 101 Nguyễn Viết Xuân - không giao hàng thứ 7 Số 10A Quang Trung, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 0987794436
18 NT Minh Khuê Số 8 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 01629954010
19 NT Anh Đức Số 116 tổ 19 Đường Bắc Lãm, P. Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 0934 563 982
20 NT Chính Hãng 31 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0983797486
21 NT Phong Thu 2 Số 3(253) Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 0985475888
22 NT Kiot Số 39 Kiot 39 CT6C KĐT Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 01638208714
23 NT Thanh Bình Số 1 Tổ 11 Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
24 NT Quang Ngọc Số 23 LK4 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Đông 0983 059 125
25 NT Hồng Đức Số 1 Ngõ 1 Cầu Đơ 5, Phường Hà Câu, Hà Đông, Hà Nội 0904699584
26 NT Vương Thúy Vân Số 18 TT4A Văn Quán, Văn Quán, Hà ông, Hà Nội 0986 135 492
27 NT Mai Phương Số 2 CT1 B2 KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 093656138
28 NT Anh Nam Khu Đô Thị Văn Khê,Hà Đông, Hà Nội 0973 517 778
29 Công Ty Dược Phẩm Hà Tây 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0946118658
30 NT Minh Khuê Số 10 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội 01629954010
31 Cty CP DP Hà Tây (Có VAT) - Giao Tại kho 101 Nguyễn Viết Xuân - không giao hàng thứ 7 Số 10A Quang Trung, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 0987794436
32 NT Minh Khuê Số 8 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 01629954010
33 NT Anh Đức Số 116 tổ 19 Đường Bắc Lãm, P. Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 0934 563 982
34 NT Chính Hãng 31 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0983797486
35 NT Phong Thu 2 Số 3(253) Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 0985475888
36 NT Kiot Số 39 Kiot 39 CT6C KĐT Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 01638208714
37 NT Thanh Bình Số 1 Tổ 11 Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
38 NT Quang Ngọc Số 23 LK4 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Đông 0983 059 125
39 NT Hồng Đức Số 1 Ngõ 1 Cầu Đơ 5, Phường Hà Câu, Hà Đông, Hà Nội 0904699584
40 NT Vương Thúy Vân Số 18 TT4A Văn Quán, Văn Quán, Hà ông, Hà Nội 0986 135 492
41 NT Mai Phương Số 2 CT1 B2 KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 093656138
42 NT Anh Nam Khu Đô Thị Văn Khê,Hà Đông, Hà Nội 0973 517 778
43 Công Ty Dược Phẩm Hà Tây 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0946118658
44 NT Minh Khuê Số 10 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội 01629954010
45 Cty CP DP Hà Tây (Có VAT) - Giao Tại kho 101 Nguyễn Viết Xuân - không giao hàng thứ 7 Số 10A Quang Trung, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 0987794436
46 NT Minh Khuê Số 8 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 01629954010
47 NT Anh Đức Số 116 tổ 19 Đường Bắc Lãm, P. Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội 0934 563 982
48 NT Chính Hãng 31 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 0983797486
49 NT Phong Thu 2 Số 3(253) Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 0985475888
50 NT Kiot Số 39 Kiot 39 CT6C KĐT Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 01638208714
51 NT Thanh Bình Số 1 Tổ 11 Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
52 NT Quang Ngọc Số 23 LK4 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Đông 0983 059 125
53 NT Hồng Đức Số 1 Ngõ 1 Cầu Đơ 5, Phường Hà Câu, Hà Đông, Hà Nội 0904699584
54 NT Vương Thúy Vân Số 18 TT4A Văn Quán, Văn Quán, Hà ông, Hà Nội 0986 135 492
55 NT Mai Phương Số 2 CT1 B2 KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 093656138
56 NT Anh Nam Khu Đô Thị Văn Khê,Hà Đông, Hà Nội 0973 517 778