Điểm bán

Hà Nội - Quận Hai Bà Trưng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh số 79 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0986820708
2 NT Nghĩa Hưng 3 Số 484 Bạch Mai, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0369804537