Điểm bán

Hà Nội - Quận Hai Bà Trưng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT TN Số 251 Thanh Nhàn,Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438631776
2 NT Nghĩa Hưng Số 105C8 Quỳnh Mai, Hai bà Trưng, Hà Nội 02436364908
3 NT 251 Thanh Nhàn Số 251 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438631774
4 NT Nghĩa Hưng(có VAT) Số 105C8 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436364908
5 NT Xuân Tú Số 756 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02439841524
6 NT Nam Anh(có VAT) Số 3 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438210579
7 NT Kim Dung Số 216 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0944812380
8 NT Kim Đồng Số 248 Minh Khai, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438635489
9 NT Phúc Hưng Số 112K2 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0917320058
10 NT Quỳnh Anh Số 256 Lạc Trung, Hai Bà Trưng 016959438828
11 NT Phương Lê(cùng hệ thống 7A Đinh Liệt) Số 423 Bạch Mai, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02462940682-0989128385
12 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng 0902196444
13 NT Nam Anh Số 3 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438210579
14 NT Thái Hà Số 82 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 09860854 57
15 NT An Xuyên Số 233 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0949050584
16 NT Ngọc Bích Số 20 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0904989876
17 NT Nghĩa Hưng(có VAT) Số 105C8 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436364908
18 NT Hải Thượng Số 20C5 Thanh Nhàn, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02435699976
19 NT Haly Tuấn Số 61 phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0979491182
20 NT Gia Phong Số 54 Dốc Thọ Lão, Đồng Nhân, Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438214496
21 NT Ngọc Hà Số 1B Y.E.C Xanh, Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0979491182
22 NT Nghĩa Hưng Số 484 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02432151208
23 NT Tư Nhân Số 246 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0904337823
24 NT Hải Nam Số 557 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0984033221
25 NT Hải Hảo Số 61 phố Vĩnh Tuy , quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0986931061
26 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng 0902196444
27 NT Thái Hà Số 82 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0989326009
28 NT 5 Long Tâm (cùng 109 và 127 giải phòng cùng hệ thống) Số 199 Giải Phóng, Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436288662
29 NT Phương Lê(cùng hệ thống 7A Đinh Liệt) Số 423 Bạch Mai, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02462940682-098128385
30 NT TN Số 251 Thanh Nhàn,Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438631776
31 NT Nghĩa Hưng Số 105C8 Quỳnh Mai, Hai bà Trưng, Hà Nội 02436364908
32 NT 251 Thanh Nhàn Số 251 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438631774
33 NT Nghĩa Hưng(có VAT) Số 105C8 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436364908
34 NT Xuân Tú Số 756 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02439841524
35 NT Nam Anh(có VAT) Số 3 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438210579
36 NT Kim Dung Số 216 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0944812380
37 NT Kim Đồng Số 248 Minh Khai, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438635489
38 NT Phúc Hưng Số 112K2 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0917320058
39 NT Quỳnh Anh Số 256 Lạc Trung, Hai Bà Trưng 016959438828
40 NT Phương Lê(cùng hệ thống 7A Đinh Liệt) Số 423 Bạch Mai, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02462940682-0989128385
41 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng 0902196444
42 NT Nam Anh Số 3 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438210579
43 NT Thái Hà Số 82 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 09860854 57
44 NT An Xuyên Số 233 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0949050584
45 NT Ngọc Bích Số 20 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0904989876
46 NT Nghĩa Hưng(có VAT) Số 105C8 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436364908
47 NT Hải Thượng Số 20C5 Thanh Nhàn, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02435699976
48 NT Haly Tuấn Số 61 phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0979491182
49 NT Gia Phong Số 54 Dốc Thọ Lão, Đồng Nhân, Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438214496
50 NT Ngọc Hà Số 1B Y.E.C Xanh, Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0979491182
51 NT Nghĩa Hưng Số 484 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02432151208
52 NT Tư Nhân Số 246 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0904337823
53 NT Hải Nam Số 557 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0984033221
54 NT Hải Hảo Số 61 phố Vĩnh Tuy , quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0986931061
55 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng 0902196444
56 NT Thái Hà Số 82 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0989326009
57 NT 5 Long Tâm (cùng 109 và 127 giải phòng cùng hệ thống) Số 199 Giải Phóng, Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436288662
58 NT Phương Lê(cùng hệ thống 7A Đinh Liệt) Số 423 Bạch Mai, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02462940682-098128385
59 NT TN Số 251 Thanh Nhàn,Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438631776
60 NT Nghĩa Hưng Số 105C8 Quỳnh Mai, Hai bà Trưng, Hà Nội 02436364908
61 NT 251 Thanh Nhàn Số 251 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438631774
62 NT Nghĩa Hưng(có VAT) Số 105C8 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436364908
63 NT Xuân Tú Số 756 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02439841524
64 NT Nam Anh(có VAT) Số 3 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438210579
65 NT Kim Dung Số 216 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0944812380
66 NT Kim Đồng Số 248 Minh Khai, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438635489
67 NT Phúc Hưng Số 112K2 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0917320058
68 NT Quỳnh Anh Số 256 Lạc Trung, Hai Bà Trưng 016959438828
69 NT Phương Lê(cùng hệ thống 7A Đinh Liệt) Số 423 Bạch Mai, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02462940682-0989128385
70 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng 0902196444
71 NT Nam Anh Số 3 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438210579
72 NT Thái Hà Số 82 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 09860854 57
73 NT An Xuyên Số 233 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0949050584
74 NT Ngọc Bích Số 20 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0904989876
75 NT Nghĩa Hưng(có VAT) Số 105C8 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436364908
76 NT Hải Thượng Số 20C5 Thanh Nhàn, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02435699976
77 NT Haly Tuấn Số 61 phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0979491182
78 NT Gia Phong Số 54 Dốc Thọ Lão, Đồng Nhân, Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438214496
79 NT Ngọc Hà Số 1B Y.E.C Xanh, Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0979491182
80 NT Nghĩa Hưng Số 484 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02432151208
81 NT Tư Nhân Số 246 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0904337823
82 NT Hải Nam Số 557 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0984033221
83 NT Hải Hảo Số 61 phố Vĩnh Tuy , quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0986931061
84 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng 0902196444
85 NT Thái Hà Số 82 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0989326009
86 NT 5 Long Tâm (cùng 109 và 127 giải phòng cùng hệ thống) Số 199 Giải Phóng, Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436288662
87 NT Phương Lê(cùng hệ thống 7A Đinh Liệt) Số 423 Bạch Mai, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02462940682-098128385
88 NT TN Số 251 Thanh Nhàn,Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438631776
89 NT Nghĩa Hưng Số 105C8 Quỳnh Mai, Hai bà Trưng, Hà Nội 02436364908
90 NT 251 Thanh Nhàn Số 251 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438631774
91 NT Nghĩa Hưng(có VAT) Số 105C8 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436364908
92 NT Xuân Tú Số 756 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02439841524
93 NT Nam Anh(có VAT) Số 3 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438210579
94 NT Kim Dung Số 216 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0944812380
95 NT Kim Đồng Số 248 Minh Khai, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438635489
96 NT Phúc Hưng Số 112K2 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0917320058
97 NT Quỳnh Anh Số 256 Lạc Trung, Hai Bà Trưng 016959438828
98 NT Phương Lê(cùng hệ thống 7A Đinh Liệt) Số 423 Bạch Mai, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02462940682-0989128385
99 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng 0902196444
100 NT Nam Anh Số 3 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438210579
101 NT Thái Hà Số 82 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 09860854 57
102 NT An Xuyên Số 233 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0949050584
103 NT Ngọc Bích Số 20 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0904989876
104 NT Nghĩa Hưng(có VAT) Số 105C8 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436364908
105 NT Hải Thượng Số 20C5 Thanh Nhàn, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02435699976
106 NT Haly Tuấn Số 61 phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0979491182
107 NT Gia Phong Số 54 Dốc Thọ Lão, Đồng Nhân, Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02438214496
108 NT Ngọc Hà Số 1B Y.E.C Xanh, Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0979491182
109 NT Nghĩa Hưng Số 484 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02432151208
110 NT Tư Nhân Số 246 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0904337823
111 NT Hải Nam Số 557 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0984033221
112 NT Hải Hảo Số 61 phố Vĩnh Tuy , quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0986931061
113 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng 0902196444
114 NT Thái Hà Số 82 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0989326009
115 NT 5 Long Tâm (cùng 109 và 127 giải phòng cùng hệ thống) Số 199 Giải Phóng, Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02436288662
116 NT Phương Lê(cùng hệ thống 7A Đinh Liệt) Số 423 Bạch Mai, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 02462940682-098128385
117 NT Tâm An Số 155 tổ 22 Đê Trần Khát Chân , Phường Thanh Lương ,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0988966559
118 NT Hiền Hà số 3 Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội 02439721889