Điểm bán

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Mai Hòa Số 14, Phố Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
2 NT TN 24H Số 91, Phố Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912226797
3 NT Anh Tuấn Số 206, Phố Phúc Tân, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0945188595