Điểm bán

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Anh Tuấn Số 206, Phố Phúc Tân, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0945188595
2 NT Mai Hòa Số 14, Phố Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
3 NT Ngân Số 307 Phúc Tân, P. Phúc Tân, Hoàn Kiếm 0973467246