Điểm bán

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phương Tâm Số 508, Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
2 NT TN 24H Số 91, Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912226797