Điểm bán

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đức Số 91E, Hàng Mã, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
2 NT Mai Hòa Số 14, Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
3 NT Phương Tâm Số 508, Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
4 NT TN 24H Số 91, Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912226797