Điểm bán

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Huyền Trang Số 432, Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0989548588
2 NT Khánh Ly Số 37, Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0986474181
3 NT Linh Đan Số 23, Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904466584
4 NT Mai Hòa Số 14, Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
5 NT Minh Chính Số 42, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438782413
6 NT Minh Chính 4 Số 46, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0913043584
7 NT Minh Tâm Số 55, Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0243947185
8 NT Phương Lê. Số 22B, Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439260625
9 NT Phương Tâm Số 508, Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
10 NT Sông Hồng Số 101, Trương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439325575
11 NT Thanh Mai Số 15, Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439963986
12 NT Thảo Lâm Số 324, Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0974458783
13 NT Thu Hương. Số 52B, Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438249076
14 NT TN 24H Số 91, Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912226797
15 NT TN 269 Bạch Đằng Số 269, Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0377739971
16 NT TN Phạm Ngọc Số 17, Hàng Phèn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438281471
17 NT Viện Kiểm Nghiệm Số 48, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439364519
18 NT Trường Thọ 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912317825