Điểm bán

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Đức Số 91E Hàng Mã, Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
2 Nhà thuốc Minh Chính Số 42 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438782413
3 Nhà thuốc An Khánh Số 103 Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0938982690
4 Nhà thuốc Mai Hòa Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
5 Nhà thuốc Thu Hương Số 52B Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438249076
6 Nhà thuốc TN 35 Nguyễn Siêu(tên mới Nhà thuốc Quang Linh) Số 35 Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439283926
7 Nhà thuốc Thanh Mai Số 15 Hàm Tử Quan, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439963986
8 Nhà thuốc Phương Tâm Số 508 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
9 Nhà thuốc Dung Hòa Số 107 Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439324159
10 Nhà thuốc Tư Nhân Số 377 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 01677730979
11 Nhà thuốc Sông Hồng Số 101 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439325575
12 Nhà thuốc TN 24H Số 87 Phủ Doãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912226797
13 Nhà thuốc Viện Kiểm Nghiệm Số 48 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438256900
14 Nhà thuốc Thiện Tâm Số 60 phố Hàng Đậu, Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912495192
15 Nhà thuốc Linh Đan Số 23 Hàng Đậu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904466584
16 Nhà thuốc Huyền Trang Số 432 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0989 548 588
17 Nhà thuốc Hòa Mai Số 18 Hàm Tử Quan, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
18 Nhà thuốc Phi 3 Số 59B Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02485857515
19 Nhà thuốc Số 99 Số 99 Phủ Doãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912226797
20 Nhà thuốc Phương Lê Số 7A Đinh liệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439260625
21 Nhà thuốc Lan Thanh Số 99 Hàng Gà, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912528560
22 Nhà thuốc Ngân Số 307 Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0973467246
23 Nhà thuốc Số 1 Số 28 Hàng Rươi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438251633
24 Nhà thuốc TN 269 Bạch Đằng Số 269 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 1677730979
25 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438268644
26 NT Trường Thọ Số 48 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439364519
27 NT Mai Hòa Số 14 hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
28 NT Đức 91E- Hàng Mã-, P Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
29 NT Phi 3 59 Hàng Bồ, P Hàng Bồ, Hoàn Kiếm Hà Nội 02422017179
30 NT TN 107 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438214496
31 NT Đức(có VAT) Số 91E Hàng Mã, Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0903295357
32 NT Phi 3(Có VAT) Số 59B Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02485857515
33 NT Mai Hòa(Có VAT) Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
34 NT Dung Hòa Số 107 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439324159
35 NT Diệu Thúy Số 776 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439844032
36 NT Như An Số 811 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0902196444
37 NT TN Số 377 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm Hà nội 0965458291
38 NT TN 269 Số 269 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 016777309979
39 NT Mai Hòa Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439320851
40 NT Phương Tâm II Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
41 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0438268644
42 NT Số 1 Số 28 Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438251633
43 NT Lan Thanh Số 99 Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912528560
44 NT Nguyễn Luận Số 3 Tràng Thi, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438268644
45 NT Phương Tâm Số 508 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904581478
46 NT Sông Hồng Số 101 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0439325575
47 NT Trường Thọ Số 48 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439364519
48 NT TN 35 Nguyễn Siêu(tên mới NT Quang Linh) Số 35 Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0439283926
49 NT Minh Chính Số 42 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0438782413
50 NT TN 269 Bạch Đằng Số 269 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 01677730979
51 NT TN 24H Số 87 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912226797
52 Chi nhánh số 5 công tyCP DP thiết bị y tế Hà Nội Số 2 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0978183848
53 NT Lan Thanh Số 99, Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912528560