Điểm bán

Hà Nội - Quận Hoàng Mai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Yến Thanh Số 112, Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 0943456282
2 NT Tư Nhân Số 92, Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0975738898
3 NT Trung Dũng Số 159, Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0988516815