Điểm bán

Hà Nội - Quận Hoàng Mai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Nghĩa Hưng Số 364 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 02436629008
2 NT Thu Uyên Số 301 Lĩnh Nam,Hoàng Mai, Hà Nội 0984826058
3 NT HTP(Cùng HT Nt Tuyết Anh\ số 143 Nguyễn Chính) Ô 4 lô 6 Đền Lừ, P. Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0975696283
4 NT Nghĩa Hưng(Có VAT) Số 364 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội 02436629008
5 NT Thu Uyên Số 301(địa chỉ cũ 311) Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0984826058
6 NT Tuyết Anh Số 143 Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0975696283
7 NT Kim Xuyến 149 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 0973108327
8 NT Hương 293 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 0913418280
9 NT TN110 Vĩnh Tuy 112/34 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0987225138
10 NT Hương Sen kiot 38 Ct 12 A Kim Văn Kim Lũ, Phường Kim Văn, Quận Hoàng Mai 0978235688
11 NT Trọng Ngân kiot 32 VP6 KDT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 0983709507
12 N Thành An 179 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 02466723365
13 NT Thành Công Tổ 18 Định Công, Giáp Bát, Thanh Xuân, Hà Nội 0983.106.637
14 NT Hồng Anh Thôn Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện thanh Trì, Hà Nội 01674414312
15 NT Nghĩa Hưng Số 364 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 02436629008
16 NT Thu Uyên Số 301 Lĩnh Nam,Hoàng Mai, Hà Nội 0984826058
17 NT HTP(Cùng HT Nt Tuyết Anh\ số 143 Nguyễn Chính) Ô 4 lô 6 Đền Lừ, P. Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0975696283
18 NT Nghĩa Hưng(Có VAT) Số 364 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội 02436629008
19 NT Thu Uyên Số 301(địa chỉ cũ 311) Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0984826058
20 NT Tuyết Anh Số 143 Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0975696283
21 NT Kim Xuyến 149 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 0973108327
22 NT Hương 293 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 0913418280
23 NT TN110 Vĩnh Tuy 112/34 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0987225138
24 NT Hương Sen kiot 38 Ct 12 A Kim Văn Kim Lũ, Phường Kim Văn, Quận Hoàng Mai 0978235688
25 NT Trọng Ngân kiot 32 VP6 KDT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 0983709507
26 N Thành An 179 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 02466723365
27 NT Thành Công Tổ 18 Định Công, Giáp Bát, Thanh Xuân, Hà Nội 0983.106.637
28 NT Hồng Anh Thôn Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện thanh Trì, Hà Nội 01674414312
29 NT Nghĩa Hưng Số 364 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 02436629008
30 NT Thu Uyên Số 301 Lĩnh Nam,Hoàng Mai, Hà Nội 0984826058
31 NT HTP(Cùng HT Nt Tuyết Anh\ số 143 Nguyễn Chính) Ô 4 lô 6 Đền Lừ, P. Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0975696283
32 NT Nghĩa Hưng(Có VAT) Số 364 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội 02436629008
33 NT Thu Uyên Số 301(địa chỉ cũ 311) Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0984826058
34 NT Tuyết Anh Số 143 Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0975696283
35 NT Kim Xuyến 149 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 0973108327
36 NT Hương 293 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 0913418280
37 NT TN110 Vĩnh Tuy 112/34 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0987225138
38 NT Hương Sen kiot 38 Ct 12 A Kim Văn Kim Lũ, Phường Kim Văn, Quận Hoàng Mai 0978235688
39 NT Trọng Ngân kiot 32 VP6 KDT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 0983709507
40 N Thành An 179 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 02466723365
41 NT Thành Công Tổ 18 Định Công, Giáp Bát, Thanh Xuân, Hà Nội 0983.106.637
42 NT Hồng Anh Thôn Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện thanh Trì, Hà Nội 01674414312
43 NT Nghĩa Hưng Số 364 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 02436629008
44 NT Thu Uyên Số 301 Lĩnh Nam,Hoàng Mai, Hà Nội 0984826058
45 NT HTP(Cùng HT Nt Tuyết Anh\ số 143 Nguyễn Chính) Ô 4 lô 6 Đền Lừ, P. Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0975696283
46 NT Nghĩa Hưng(Có VAT) Số 364 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội 02436629008
47 NT Thu Uyên Số 301(địa chỉ cũ 311) Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0984826058
48 NT Tuyết Anh Số 143 Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai, Hà Nội 0975696283
49 NT Kim Xuyến 149 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 0973108327
50 NT Hương 293 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 0913418280
51 NT TN110 Vĩnh Tuy 112/34 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0987225138
52 NT Hương Sen kiot 38 Ct 12 A Kim Văn Kim Lũ, Phường Kim Văn, Quận Hoàng Mai 0978235688
53 NT Trọng Ngân kiot 32 VP6 KDT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 0983709507
54 N Thành An 179 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 02466723365
55 NT Thành Công Tổ 18 Định Công, Giáp Bát, Thanh Xuân, Hà Nội 0983.106.637
56 NT Hồng Anh Thôn Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện thanh Trì, Hà Nội 01674414312