Điểm bán

Hà Nội - Quận Long Biên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phúc Hải Số 163, phố Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 02436502446
2 NT Mẫn Pharmacy Số 4, Ngõ 253, phố Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 0933225669
3 NT Thuộc Đường Số 1, phố Đức Giang, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 0989564468
4 NT Phúc Hải Số 28, phố Yên Tân, Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội 02436753219
5 NT Việt Hưng Số 122/466, phố Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 0904690296
6 NT Quang Anh Số 59/466, phố Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 02436526933
7 NT Phương Liên Số 146, Phố Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 0977973128
8 NT Thượng Thanh Số 1 ngõ 96, phố Thượng Thanh, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 0983772522
9 NT Hương Long Số 69, đường Lý Sơn, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 0964315081
10 QT Số 2 Số 2, Ngõ 96, phố Thượng Thanh, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 02438772770
11 NT Thành Đức Số 14, Thạch Bàn, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 0912698628
12 NT Tâm Đức (Gần chợ may 10), Số 70, Tổ 4, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 0981252382
13 NT Hồng Hà Số 165, Phố Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 02462950018
14 NT Phi Số 2 Số 54, Tổ 3, Đường Thạch Bàn, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 0985375555
15 NT Phương Thảo Số 170 E, phố Sài Đồng, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 0987726844
16 NT Chúc Hoà Số 11, đường Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 0912309436
17 NT Tân Việt Số 82, phố Sài Đồng, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 0832898258
18 NT Việt Hưng Kiot 6, Nhà P2, KĐT Việt Hưng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 0963602872
19 NT Thành Dung Số 99, phố Sài Đồng, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 0355613797
20 NT Thùy Chi Số 68, ngõ 61, Tổ 12, Cụm Trạm, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 0988026399
21 NT Hằng Nga Số 73/670, phố Ngô Gia Tự, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 0366832120
22 NT Nhân Hòa Kiot 1, Tòa nhà No10, Số 1, đường Mai Chí Thọ, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 0912542926
23 NT Vân Anh Số 45, tổ 9, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 0835259677
24 NT Hương Anh Số 40, Tổ 12 Cụm Trạm, Long Biên, Long Biên, Hà Nội 0374533199
25 NT Trúc Tâm Số 158. Phố Nguyễn Sơn 02438720561