Điểm bán

Hà Nội - Quận Long Biên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phúc Hải Số 28, Phố Yên Tân, Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội 02436753219
2 NT Việt Hưng Số 122/466, phố Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 0904690296
3 NT Phương Liên Số 146Phố Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 0977973128
4 NT Trúc Tâm 3 Số 93, phố Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 0988709818
5 NT Hương Long Số 69, đường Lý Sơn, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 0964315081
6 QT Số 2 Số 2, Ngõ 96, phố Thượng Thanh, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 02438772770
7 NT Hồng Hà Số 165, Phố Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 02462950018
8 NT Phi Số 2 Số 54, Tổ 3, Đường Thạch Bàn, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 0985375555
9 NT Cộng Đồng Số 103, phố Đức Giang, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 0961791799
10 NT Chúc Hoà Số 11, đường Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 0912309436
11 NT Tân Việt Số 82, phố Sài Đồng, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 0832898258
12 NT Thành Dung Số 99, Phố Sài Đồng, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 0355613797
13 NT Thùy Chi Số 68, ngõ 61, Tổ 12, Cụm Trạm, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 0988026399
14 NT Hằng Nga Số 73/670, phố Ngô Gia Tự, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 0366832120
15 NT Hương Anh Số 40, Tổ 12 Cụm Trạm, Long Biên, Long Biên, Hà Nội 0374533199
16 NT Huy Số 8, Ngõ 24, Đường Nguyễn Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 0366030384
17 NT Nguyên Anh 1 Kiôt 15, Nhà K1, Khu Đô Thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 0963075462
18 NT Trúc Tâm Số 158. Phố Nguyễn Sơn 02438720561
19 NT Thuộc Đường Số 1, phố Đức Giang 02422456426