Điểm bán

Hà Nội - Quận Long Biên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thanh Tùng Số 183 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 01687740329
2 NT Phúc Hải Số 28 Yên Tân, P. Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 0968241289
3 NT Thuộc Đường Số 1 Đức Giang, Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 02422456426
4 NT Hưng Nhung   41 Sài Đồng, TT. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 438754363
5 NT Tâm Dược 98 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 02438724755
6 NT Chúc Hoà 11 Trường Lâm, Kim Quan, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 02438738288
7 NT Thanh Tùng Số 183 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 01687740329
8 NT Phúc Hải Số 28 Yên Tân, P. Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 0968241289
9 NT Thuộc Đường Số 1 Đức Giang, Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 02422456426
10 NT Hưng Nhung   41 Sài Đồng, TT. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 438754363
11 NT Tâm Dược 98 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 02438724755
12 NT Chúc Hoà 11 Trường Lâm, Kim Quan, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 02438738288
13 NT Thanh Tùng Số 183 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 01687740329
14 NT Phúc Hải Số 28 Yên Tân, P. Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 0968241289
15 NT Thuộc Đường Số 1 Đức Giang, Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 02422456426
16 NT Hưng Nhung   41 Sài Đồng, TT. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 438754363
17 NT Tâm Dược 98 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 02438724755
18 NT Chúc Hoà 11 Trường Lâm, Kim Quan, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 02438738288
19 NT Thanh Tùng Số 183 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 01687740329
20 NT Phúc Hải Số 28 Yên Tân, P. Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 0968241289
21 NT Thuộc Đường Số 1 Đức Giang, Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 02422456426
22 NT Hưng Nhung   41 Sài Đồng, TT. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 438754363
23 NT Tâm Dược 98 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 02438724755
24 NT Chúc Hoà 11 Trường Lâm, Kim Quan, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 02438738288
25 NT Thu Thủy Số 40/94 Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 0987816605
26 NT Bảo Châu 318 tổ 13 Thạch Bàn, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 0938920528