Điểm bán

Hà Nội - Quận Long Biên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Minh Hải Số 85 Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 0975561368
2 Nhà thuốc Phúc Hải Số 28 Yên Tân, P. Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 0968241289
3 Nhà thuốc Lâm Linh (Chợ phúc lợi)Tổ 5 Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 0988139492
4 Nhà thuốc Phi số 2 Số 54 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 0985375555
5 Nhà thuốc Quang Ly Số 26/56 tổ 2 Thạch Cầu, Quận Long Biên, Hà Nội 02438752095-02463293205
6 Nhà thuốc Hải Phương Số 83 Mai Phúc, Quận Long Biên, Hà Nội 0989191345
7 Nhà thuốc Phúc Hải Số 163 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 02436502446
8 Nhà thuốc Hải Phương Số 50 Hoa Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 0989191345
9 Nhà thuốc Thuộc Đường Số 1 Đức Giang, Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 0989564468
10 Nhà thuốc Thượng Thanh Số 1 ngõ 96 Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội 0983772522
11 Nhà thuốc Minh Quang Số 271 Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 0915365678
12 Nhà thuốc Trúc Tâm Số 93 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 0988709818
13 Nhà thuốc Tâm Đức (gần chợ may 10)Số 70 tổ 4 Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 02438759568
14 Nhà thuốc Biệt Dược (địa chỉ cũ Kios Ga)Kios 8 số 481/69 NGọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 02462921798-0984003895
15 Nhà thuốc Tuấn Hưng Số 186 tổ 12 Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 0904090398-0964649398
16 Nhà thuốc Việt Hưng Số 122/466 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội 0904690296-0438774661
17 Nhà thuốc Hồng Hà Có VAT) Số 165 Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 01234716460
18 Nhà thuốc Phúc An Số 35 tổ 4 Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 0906241256
19 Nhà thuốc Thành Đức Số 14 Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 012 698 628
20 Nhà thuốc Thanh Tùng Số 183 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 01687740329
21 Nhà thuốc Số 39 (Cổng chợ May 10 )Số 39 tổ 6 P.Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 0962994809-0462917914
22 Nhà thuốc Bảo Nam Số 35 Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 0966425799
23 Quầy Thuốc Nguyễn Lâm Số 42 Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 02438750848
24 Nhà thuốc Lương Thu Số 101 Nguyễn Văn Hưởng, Quận Long Biên, Hà Nội 0913812675
25 Nhà thuốc Quán Tình Số 65 tổ 7 Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 0973742110
26 Nhà thuốc 24h Kios số 2, Số 40 Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội 0984556235
27 Nhà thuốc Thúy Phương Số 166 tổ 7 Phố Ngọc Trì, Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 097 774 1064
28 Nhà thuốc Cộng Đồng Số 111 Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 0968365434
29 Nhà thuốc Phương Thảo Số 19 tổ 12 Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội 0983 385 079
30 Nhà thuốc Số 4 hồ Sài Đồng Số 253 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội 0933225669
31 Nhà thuốc Phú Cường Số 263 Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 0946475285
32 Nhà thuốc TN Hải Dương (gầm cầu Chương Dương) TT Cầu 12, tổ 2 Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 02438729387-0988889348
33 Nhà thuốc Quang Anh Số 59/466 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội 0169 811 4468
34 Nhà thuốc Phương Liên Số 146 Ái Mộ, Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 0977973128
35 Nhà thuốc An Bình Số 69 Trường Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 02422198246
36 Nhà thuốc Tâm Dược Số 98 Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 02438724755
37 Nhà thuốc Long Giang Số 94 Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội 02422135266
38 Nhà thuốc Chúc Hòa Số 11 Trường Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội 0912309436
39 Nhà thuốc Tâm Dược Số 53 Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội 02438757760
40 Nhà thuốc Thảo Giang Số 328 Tổ 13 Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 0947885005 -01686825622
41 Nhà thuốc Thanh Huyền Số 4 ngõ 44 Đức Giang, Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 0962889747 chị Hồng
42 Nhà thuốc Hải Phương Số 89 Lệ Mật, Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 098.919.1345 
43 NT Thanh Tùng Số 183 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 01687740329
44 NT Phúc Hải Số 28 Yên Tân, P. Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội 0968241289
45 NT Thuộc Đường Số 1 Đức Giang, Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 02422456426
46 NT Hưng Nhung   41 Sài Đồng, TT. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 438754363
47 NT Tâm Dược 98 Phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 02438724755
48 NT Chúc Hoà 11 Trường Lâm, Kim Quan, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 02438738288
49 NT Việt Hưng Số 122/466 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội 0904690296-0438774661
50 NT Quang Anh Số 59/466 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội 01698114468
51 NT Long Giang Số 94 Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, Hà Nội 0422135266
52 NT Hải Phương Số 50 Hoa Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 0989191345
53 NT Lâm Linh(cần ) (Chợ phúc lợi)Tổ 5 Phúc Lợi , quận Long Biên, Hà Nội 0988139492
54 NT Trúc Tâm Số 93 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 0988709818
55 NT Hải Phương Số 89 Lệ Mật, Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội 098.919.1345 
56 NT Thảo Giang Số 328 Tổ 13 Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội 0947885005-01686825622
57 NT Minh Tú Số 116 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội 0973074735
58 NT Nguyễn Lâm Số 42 Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 0438750848
59 NT Hương Long Số 22 ngách 99/119 đường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 0438772378-0976937079
60 NT 24h Kios số 2, Số 40 Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, Hà Nội 0984556235
61 NT Tuấn Hưng Số 186 tổ 12 Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 0904090398-0964649398
62 NT Hồng Hà Số 165 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 01234716460
63 NT Phi số 2 Số 54 Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội 0985375555
64 NT Phương Thảo Số 176E Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 0987726844
65 NT Lương Thu Số 101 Nguyễn Văn Hưởng, quận Long Biên, Hà Nội 0913812675
66 NT Thiện Số 103 Đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 0979553593
67 NT Yến Anh Số 60 ngõ 154 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 0972557586
68 NT Minh Dương (Đối diện chung cư Ruby)khu tái định cư tổ 7 phường Giang biên , quận Long Biên, Hà Nội 0978822081
69 NT Diễm Quỳnh số 6 chợ phúc lợi, quận Long Biên, Hà Nội 0973995416
70 NT Vân Khánh (Tên cũ: NT Khánh Vân) Số 87 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 01694766061
71 NT Nguyễn Dung Số 19 ngõ 99 Chu Huy Mẫn, tổ 12 Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 0988446461
72 NT Hằng Nga Số 73/670 Ngô Gia Tự- Long Biên-Hà Nội 0366832120