Điểm bán

Hà Nội - Quận Tây Hồ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Huệ Số 120 Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 0944029669
2 NT Ngọc Linh Số 83 (Số 745 ngõ 15) Phú Xá, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0974224554
3 NT Phát Đạt Số 7A, phố Yên Phụ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 02437153268
4 NT Phương Mai. Số 17 An Dương, Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội 0982266987
5 NT TN 20 An Dương Số 20 An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 0988094976
6 NT TN 38 Nguyễn Hoàng Tôn Số 38 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 0988588883