Điểm bán

Hà Nội - Quận Tây Hồ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Thu Hằng Số 132 Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 098 579 8436
2 Nhà thuốc TN 404A Hoàng Hoa Thám Số 404A Hoàng Hoa Thám, Thuỵ khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0983344618
3 Nhà thuốc Tư nhân Phát Đạt Số 7A Yên Phụ, Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02437153268
4 Nhà thuốc Thanh Thuý Số 180 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0979494983
5 Nhà thuốc TN 38 Nguyễn Hoàng Tôn Số 38 Nguyễn Hoàng Tôn, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0988588883
6 Nhà thuốc Minh Châu Số 347 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0943220678
7 Nhà thuốc Yến Bảy Số 8D Phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0984285216
8 Nhà thuốc Tư nhân số 1 Tây Hồ Số 358 Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02462582385
9 Nhà thuốc TN 2A/218 Số 2A/218 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0918435896
10 Nhà thuốc Minh Huệ Số 120 Âu Cơ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0944029669
11 Nhà thuốc Minh Hà Số 79 Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 036478689
12 Nhà thuốc Thanh Bình Số 19 dốc 209 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 01654057635
13 Nhà thuốc Khánh Phương Số 396 Hoàng Hoa Thám, Thuỵ khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 01235091088
14 Nhà thuốc Duy Anh Số 73 Ngõ 209 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0166 375 6063
15 Nhà thuốc Hồng Quảng Số 410 Hoàng Hoa Thám, Thuỵ khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0123103965
16 Nhà thuốc Năm Anh Số 400 Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02462681546
17 Nhà thuốc Việt Đức Số 65 ngõ 32 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0989 232276
18 Nhà thuốc Yến Quỳnh 8D Thượng Thụy, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0984 285216
19 Nhà thuốc Lương Phúc Số 26 phố Võng Thị, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0983611521
20 Nhà thuốc Khánh Nguyệt Số 86 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0988 764 872
21 Nhà thuốc TN 404B Hoàng Hoa Thám Số 404B Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02467946479
22 Nhà thuốc Minh Quân Số 1 Ngõ 15/154 An Dương Vương, P. Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0988428185
23 Nhà thuốc Ngọc Linh Số 83 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0974224554
24 NT Sơn Tâm số 06 ngõ 105 Xuân La, P. Xuân La, Q. Tây Hồ 0977640990
25 NT Phương Mai Số 9 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0437565747
26 NT Sơn Tâm số 06 ngõ 105 Xuân La, P. Xuân La, Q. Tây Hồ 0977640990
27 NT Khánh Phương Số 396 Hoàng Hoa Thám, Thuỵ khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 01235091088
28 NT Tư nhân số 1 Tây Hồ Số 358 Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội '02462582385
29 NT TN 531 Âu Cơ Số 531 Âu Cơ, Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02466742491
30 NT Tư nhân Phát Đạt Số 7A Yên Phụ, Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội '02437153268
31 NT Triệu Cơ Số 312 Nghi Tàm, Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội '0247101777
32 NT Trang Anh (tên cũ NT Nam Khánh) Số 62/28 Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội '0247534623-0906226995
33 NT Minh Hà Số 79 Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0246478689
34 NT Nhật Minh Số 81B Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội '0248058955
35 NT TN 38 Nguyễn Hoàng Tôn Số 38 Nguyễn Hoàng Tôn, Quận Tây Hồ, Hà Nội '0988588883
36 NT TN 2A/218 Số 2A/218 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội '0918435896
37 NT TN 20 An Dương Số 20 An Dương , Quận Tây Hồ, Hà Nội '0988094976
38 NT Minh Quân Số 1 Ngõ 15/154 An Dương Vương, P. Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0988428185
39 NT Ngọc Linh Số 83 (ĐC cũ lần 1:Số 74 ngõ 15; ĐC cũ L2: 83 An Dương Vương) Phú Xá, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0974224554
40 NT Linh Số 106 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0989729526
41 NT Đức Duy Số 376 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 01672610678
42 NT Hồng My Số 51 Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02437580847
43 NT Tư Nhân 121 Yên Phụ Số 121 Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0904817568
44 NT Minh Tuyên Số 86 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0462939037
45 NT Minh Tuấn Số 575A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 0964958022
46 NT Phương Thanh Số 103 Đường Nước Phần Lan Tứ Liên Tây Hồ 0903292991
47 NT Tâm An Số 11, Ngõ 124, Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 0988456585
48 NT Hồng Phúc Số 25, Ngõ 200, Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 0985868626
49 NT 38 Nguyễn Hoàng Tôn Số 38, Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội 0988588883