Điểm bán

Hà Nội - Quận Tây Hồ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Thu Hằng Số 132 Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 098 579 8436
2 Nhà thuốc TN 404A Hoàng Hoa Thám Số 404A Hoàng Hoa Thám, Thuỵ khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0983344618
3 Nhà thuốc Tư nhân Phát Đạt Số 7A Yên Phụ, Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02437153268
4 Nhà thuốc Thanh Thuý Số 180 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0979494983
5 Nhà thuốc TN 38 Nguyễn Hoàng Tôn Số 38 Nguyễn Hoàng Tôn, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0988588883
6 Nhà thuốc Minh Châu Số 347 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0943220678
7 Nhà thuốc Yến Bảy Số 8D Phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0984285216
8 Nhà thuốc Tư nhân số 1 Tây Hồ Số 358 Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02462582385
9 Nhà thuốc TN 2A/218 Số 2A/218 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0918435896
10 Nhà thuốc Minh Huệ Số 120 Âu Cơ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0944029669
11 Nhà thuốc Minh Hà Số 79 Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 036478689
12 Nhà thuốc Thanh Bình Số 19 dốc 209 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 01654057635
13 Nhà thuốc Khánh Phương Số 396 Hoàng Hoa Thám, Thuỵ khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 01235091088
14 Nhà thuốc Duy Anh Số 73 Ngõ 209 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0166 375 6063
15 Nhà thuốc Hồng Quảng Số 410 Hoàng Hoa Thám, Thuỵ khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0123103965
16 Nhà thuốc Năm Anh Số 400 Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02462681546
17 Nhà thuốc Việt Đức Số 65 ngõ 32 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0989 232276
18 Nhà thuốc Yến Quỳnh 8D Thượng Thụy, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0984 285216
19 Nhà thuốc Lương Phúc Số 26 phố Võng Thị, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0983611521
20 Nhà thuốc Khánh Nguyệt Số 86 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0988 764 872
21 Nhà thuốc TN 404B Hoàng Hoa Thám Số 404B Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 02467946479
22 Nhà thuốc Minh Quân Số 1 Ngõ 15/154 An Dương Vương, P. Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0988428185
23 Nhà thuốc Ngọc Linh Số 83 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0974224554
24 NT Sơn Tâm số 06 ngõ 105 Xuân La, P. Xuân La, Q. Tây Hồ 0977640990
25 NT Phương Mai Số 9 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 0437565747