Điểm bán

Hà Nội - Quận Thanh Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đức Hùng Số 236 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0973029744
2 NT Đức Minh Số 61 Nguyễn Qúy Đức, Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân,HN 02435353637
3 NT Minh Tiến Số 5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 0438542870
4 NT Minh Tiến 2 Số 148 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
5 NT Minh Tín Ngõ 129 Nguyễn Trãi Chợ Cơ Khí Phường Thượng Đình Thanh Xuân 0981105979
6 NT Quỳnh Mai Số 205 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 0973029744
7 NT Tuệ Minh… Số 225 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, hà Nội 0989836119
8 NT Tuệ Minh…. Số 278A Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0989836119
9 NT Kim Anh Số 107A E11, Phường Thanh Xuân Bắc, Quân Thanh Xuân, TP Hà Nội 0983683570