Điểm bán

Hà Nội - Quận Thanh Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Gia Khoa Số 105 A1Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 02435682582
2 NT Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà nội 0969927368
3 NT Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội 096 992 7368
4 NT Gia Khoa Số 105 A1 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 02435682582
5 NT Minh Tiến 2(có VAT) Số 148 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
6 NT Tuệ Minh 1(cùng HT với 13 Bà Triệu, Hà Đông; 225 Nguyễn NGọc Nại, quận Thanh Xuân; 278 A khương trung) Số 278A Khương Trung, Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0902207345
7 NT Đức Minh ( Có VAT) Số 61 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 01239444872
8 NT Minh Tiến 1 5 Nguyễn Quý Đức, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 0438542870
9 NT Minh Tiến 2 148 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
10 NT Số 5 Số 5/250 Kim Giang, Phường Kim giang, Thanh Xuân, Hà Nội 0936 580 579
11 NT Thanh Bình Số 54 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
12 NT Gia Khoa Số 105 A1Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 02435682582
13 NT Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà nội 0969927368
14 NT Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội 096 992 7368
15 NT Gia Khoa Số 105 A1 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 02435682582
16 NT Minh Tiến 2(có VAT) Số 148 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
17 NT Tuệ Minh 1(cùng HT với 13 Bà Triệu, Hà Đông; 225 Nguyễn NGọc Nại, quận Thanh Xuân; 278 A khương trung) Số 278A Khương Trung, Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0902207345
18 NT Đức Minh ( Có VAT) Số 61 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 01239444872
19 NT Minh Tiến 1 5 Nguyễn Quý Đức, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 0438542870
20 NT Minh Tiến 2 148 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
21 NT Số 5 Số 5/250 Kim Giang, Phường Kim giang, Thanh Xuân, Hà Nội 0936 580 579
22 NT Thanh Bình Số 54 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
23 NT Gia Khoa Số 105 A1Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 02435682582
24 NT Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà nội 0969927368
25 NT Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội 096 992 7368
26 NT Gia Khoa Số 105 A1 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 02435682582
27 NT Minh Tiến 2(có VAT) Số 148 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
28 NT Tuệ Minh 1(cùng HT với 13 Bà Triệu, Hà Đông; 225 Nguyễn NGọc Nại, quận Thanh Xuân; 278 A khương trung) Số 278A Khương Trung, Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0902207345
29 NT Đức Minh ( Có VAT) Số 61 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 01239444872
30 NT Minh Tiến 1 5 Nguyễn Quý Đức, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 0438542870
31 NT Minh Tiến 2 148 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
32 NT Số 5 Số 5/250 Kim Giang, Phường Kim giang, Thanh Xuân, Hà Nội 0936 580 579
33 NT Thanh Bình Số 54 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
34 NT Gia Khoa Số 105 A1Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 02435682582
35 NT Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà nội 0969927368
36 NT Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội 096 992 7368
37 NT Gia Khoa Số 105 A1 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 02435682582
38 NT Minh Tiến 2(có VAT) Số 148 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
39 NT Tuệ Minh 1(cùng HT với 13 Bà Triệu, Hà Đông; 225 Nguyễn NGọc Nại, quận Thanh Xuân; 278 A khương trung) Số 278A Khương Trung, Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0902207345
40 NT Đức Minh ( Có VAT) Số 61 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 01239444872
41 NT Minh Tiến 1 5 Nguyễn Quý Đức, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 0438542870
42 NT Minh Tiến 2 148 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
43 NT Số 5 Số 5/250 Kim Giang, Phường Kim giang, Thanh Xuân, Hà Nội 0936 580 579
44 NT Thanh Bình Số 54 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội