Điểm bán

Hà Nội - Quận Thanh Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Minh Thanh Số 236 Khương Đình, P. Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0979899178-0462925464
2 Nhà thuốc Thành Đông Số 291 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 01695111188
3 Nhà thuốc Đức Phương Số 74 Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0969722814
4 Nhà thuốc Quốc Anh Số 120 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 02462534351-0966091668
5 Nhà thuốc Minh Tiến 1 Số 5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 02438542870-0904682698
6 Nhà thuốc Minh Tiến 2 Số 148 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
7 Nhà thuốc Tuệ Minh 1 Số 278A Khương Trung, Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0902207345
8 Nhà thuốc Minh Hồng 1 Số 204 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 01682546454
9 Nhà thuốc 110 Quan Nhân Số 110 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0982819628
10 Nhà thuốc Việt Hưng Số 88/155 Trường Chinh, Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0979751919
11 Nhà thuốc Đồng Tâm Số 127 và số 105/342 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0983148682
12 Nhà thuốc Minh Phương Số 124 Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0969722814
13 Nhà thuốc Quỳnh Mai Số 205 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0973029744
14 Nhà thuốc Tư Nhân Số 60 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 02438533676-0966091668
15 Nhà thuốc Minh Tiến Số 159 Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0973342332-01696999239(số NV đứng quầy)
16 Nhà thuốc Bảo Châu Số 290 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 098 244 2466
17 Nhà thuốc Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 096 992 7368
18 Nhà thuốc Phúc Thái Số 56 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0914442309
19 Nhà thuốc Đa Khoa 24h Số 168 Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
20 Nhà thuốc Thiên Phú Số 153 Trung Văn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0975873394
21 Nhà thuốc TN 79 Vương Thừa Vũ Số 79 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 012 348 68494
22 Nhà thuốc Minh Huệ Số 290 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0916123330
23 Nhà thuốc Tuấn Hùng Số 340 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0984105342
24 Nhà thuốc Thiện Tâm 116H3 Kim Giang (rẽ ở ngõ 64 Kim Giang đi vào), Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0978936678
25 Nhà thuốc Thanh Dung Số 553 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0986862712
26 Nhà thuốc Pháp III Số 234 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0912480073-0976187691
27 Nhà thuốc Kim Anh Số 107A E11, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0983683570
28 Nhà thuốc TN 29 Nguyễn Viết Xuân Số 29 Nguyễn Viết Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
29 Nhà thuốc Hà Trung Số 133 ngõ 85 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 0988677138
30 NT Gia Khoa Số 105 A1Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 02435682582
31 NT Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà nội 0969927368
32 NT Minh Hương Số 10 Ngõ 3 Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội 096 992 7368
33 NT Gia Khoa Số 105 A1 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 02435682582
34 NT Minh Tiến 2(có VAT) Số 148 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
35 NT Tuệ Minh 1(cùng HT với 13 Bà Triệu, Hà Đông; 225 Nguyễn NGọc Nại, quận Thanh Xuân; 278 A khương trung) Số 278A Khương Trung, Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0902207345
36 NT Đức Minh ( Có VAT) Số 61 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 01239444872
37 NT Minh Tiến 1 5 Nguyễn Quý Đức, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 0438542870
38 NT Minh Tiến 2 148 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0904209066
39 NT Số 5 Số 5/250 Kim Giang, Phường Kim giang, Thanh Xuân, Hà Nội 0936 580 579
40 NT Thanh Bình Số 54 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
41 NT Tuệ Minh 1 Số 278A Khương Trung, Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0902207345
42 NT Pháp III Số 234 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0912480073-0976187691
43 NT Minh Trí (tên cũ NT Minh Đức) Số 85 (địa chỉ cũ Số 1/85) Hạ đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0982005694
44 NT Pavina Số 73 Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0981934508
45 NT Đức Phương Số 74 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0969722814
46 NT Minh Thanh Số 236 Khương Đình, P. Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0979899178-0462925464
47 NT Quốc Anh Số 120 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0462534351-0966091668
48 NT Quỳnh Mai Số 205 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0973029744
49 NT En Max (Đc cũ 98 Hoàng Văn Thái)Số 5 ngõ 189 Giảng Võ, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0932292136
50 NT Phúc Thái Số 56 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0914442309
51 NT Thanh Dung Số 553 Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0986862712
52 NT Minh Hồng 1 Số 204 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội 01682546454
53 NT 157 Số 157 Cự Lộc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 01696969628
54 NT Việt Đức Số 56 Ngõ 328 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội 01628624035
55 NT Minh Trí Số 112 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 0972329325
56 NT Minh Tín Ngõ 129 , Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội .0981 105 979
57 NT Minh Vũ Số 68 ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội 0989037878
58 NT Linh Trang Số 24 ngõ 80 Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà Nội 0975599425
59 NT Minh Hảo Số 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội 0989652935