Điểm bán

Hà Nội - Sóc Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Minh Hải Tập thể Z117, Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 0979946978