Điểm bán

Hà Nội - Thạch Thất

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Mỹ Lệ Ngã ba Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội 0906070409
2 NT Quang Yến xóm Yên Mỹ, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 0969996574
3 QT Chị Phượng Hiển Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0433670868/0433683824/0972900692
4 QT Như Quỳnh Chợ Săn, TT. Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0944060488
5 QT Phúc Thành Khu Vạo Chanh, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội 02432069999/02433591008
6 QT Phương Anh Gần UBND xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội 0976605331
7 QT Tân dược Số 1 Chợ Chàng Sơn, Xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội 0972900692
8 QT Trang Thành Chợ Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 0966430207
9 QT Tuấn Oanh Đường 84, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 0974225136