Điểm bán

Hà Nội - Thanh Trì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Minh Quang Đội 2, Lạc Thị, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 0963705515
2 QT Minh Anh 280B, Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 0942855889
3 QT Thu Hương Số 282, Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 0398868985
4 QT Long Tâm 305, Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 0986263135