Điểm bán

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Anh Minh Số 424, Chùa Thông, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 0912447992
2 NT Minh Quang Số 387, Đường Xuân Khanh, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 0983172482
3 NT Minh Thủy Số 26, Đường Hoàng Diệu, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 0979144618
4 NT Phương Anh Số 48, Trung Sơn Trầm, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 0393040229
5 NT Thuận Dung Số 32, Đường Hoàng Diệu, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 0945441919
6 QT Tiến Đạt Số 75, Phố Vị Thủy, Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 0983321608
7 NT Anh Như Số 57, Ngõ 117, Chợ Trung Sơn Trầm, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 0978050957
8 QT Số 47 Xóm Chợ, Thôn Kim Tân, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 0338142566
9 QT Linh Huy Sô 67, Tiền Huân, Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 0943488890
10 QTTD Chị Tấm Số 103, Ngã ba Vị Thủy, Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 0374138676
11 QT Tân Dược - Nguyễn Thị Hảo Số 38, Tổ dân phố Z175, Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 0961745519
12 NT Lịch Lãm Số 179, Phùng Khắc Khoan, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 0979780187
13 QT Thu Hà Số 175, Đường Z175, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 0979944744