Điểm bán

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Anh Minh Số 424, Chùa Thông, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 0912447992
2 NT Minh Quang Số 387, Đường Xuân Khanh, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 0983172482
3 NT Phương Anh Số 48, Trung Sơn Trầm, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 0393040229
4 QT Số 47 Xóm Chợ, Thôn Kim Tân, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 0338142566
5 QTTD Chị Tấm Số 103, Ngã ba Vị Thủy, Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 0374138676
6 NT Ngọc Linh Số 47A, Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 0916491484
7 NT Anh Như Số 57, Ngõ 117, Chợ Trung Sơn Trầm, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 0978050957
8 NT Vũ Hương Đường Trung Hưng, Ngô Quyền, Sơn Tây 0936782460