Điểm bán

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hòa Vân Số 212 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0433832568
2 NT Minh Quang Số 387, Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0983172482
3 NT Phú Hạnh Số 33B, phố chùa Thông, phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0939393967
4 NT Thuận Dung Số 34, Hoàng Diệu, TX Sơn Tây, Hà Nội 0945441919
5 NT Vân Mạnh số 123, Chùa Thông, Sơn Lộc, TX Sơn Tây, Hà Nội 0348965172
6 QT Khánh Hồng Trưng Vương, Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0963876991
7 QT Trường Mai Cổng trường Lục Quân, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0365666982
8 NT Hà Minh Điệp Thôn Đông Sàng, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội 0983835912