Điểm bán

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH Dược Phẩm Phúc Thịnh (QT Hồng Liên) Số 2, Đường Phú Nhị, Trạng Trình, Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây (hoặc 273 Lê Lợi) 0913380412
2 NT Ánh Hương Số 9, phố Tùng Thiện, Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 0243930839/0989316547
3 NT Anh Minh Số 424 Chùa Thông, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0912447992
4 NT Chị Hậu Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội 0399361979
5 NT Đàm Thư Số 127 Phùng Khắc Khoan, P. Quang Trung, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0433833375
6 NT Hà Phương Ngã ba Lục Quân, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội 0963621259
7 NT Hòa Vân Số 212 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0433832568
8 NT Huy Hoàng Số 9 Số 121, Tổ 5, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 0979118097
9 NT Huyền Vinh Ngã Tư Lục Quân, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội 0976131686
10 NT Kiên Đào Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 0965275338
11 NT Kim Chung Số 79B, Quang Trung, TX Sơn Tây, Hà Nội 0983935586
12 NT Minh Quang Số 387, Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0983172482
13 NT Minh Thủy Số 2, Hoàng Diện, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0979144618
14 NT Phú Hạnh Số 33B, phố chùa Thông, phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0939393967
15 NT Phương Anh Số 48, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 0393040229
16 NT Phương Ngọc Số 149, Ngô Quyền, TX. Sơn Tây, Hà Nội 02433831042
17 NT Thuận Dung Số 34, Hoàng Diệu, TX Sơn Tây, Hà Nội 0945441919
18 NT Trường Giang Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 0915938986
19 NT Vân Mạnh số 123, Chùa Thông, Sơn Lộc, TX Sơn Tây, Hà Nội 0348965172
20 QT Đức Anh. Ngã 3 Vị Thủy, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 0333335983
21 QT Đức Tín Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 0985310456
22 QT Khánh Hồng Trưng Vương, Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0963876991
23 QT Lê Thị Lượng 260 Thanh Vị, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 0978441599
24 QT Mai Anh.. Kim Tân, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 0356090273
25 QT Nguyễn Thị Xanh Ngã tư Lục Quân, Sơn Tây, Hà Nội 0379338559
26 QT Số 08 Số 916 Cổ Đông (đường Không Quân), Sơn Tây, Hà Nội 0383754800
27 QT Số 47 Xã Kim Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội 0338145266
28 QT Thu Hà.. Tổ dân phố Z 175, Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 0979944744
29 QT Trường Mai Cổng trường Lục Quân, TX. Sơn Tây, Hà Nội 0365666982
30 QT Hải Yến. Xóm Tiền Huân , Đường 123, Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 0982755933
31 NT Ngọc Linh.. Số 47A Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 0916491484
32 QT Anh Minh Thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 0972360335