Điểm bán

Hà Tĩnh - Huyện Cẩm Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Số 9 Đặng Thị Hằng Chợ Hội - TT Cẩm Xuyên 0979135924
2 NTAn Khang Thôn hưng mỹ - Cẩm Thành - Cẩm Xuyên 0973215345
3 QT Hoàng Yến Tổ 10 - TT Cẩm Xuyên 0987998881
4 QT Số 7 - Trần Thị Lý Chợ Hội - TT Cẩm Xuyên 0973414110
5 QT Số 8 - Nguyễn Thị Dương Chợ Hội - TT Cẩm Xuyên 01699914324