Điểm bán

Hà Tĩnh - Huyện Cẩm Xuyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An Hải Nagã Tư Thiên Cầm - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 0397501171
2 Số 9 Đặng Thị Hằng Chợ Hội - TT Cẩm Xuyên 0979135924
3 Bùi Thị Đường Tổ dân phố 13 TT Cẩm Xuyên 0976554129
4 Công ty TNHH TM Thiên Nga Tổ 9 TT Cẩm Xuyên 0987801903
5 Hoàng Thị Mai Hương Thôn Thống Nhất - Câm Bình - Cẩm Xuyên - Hà Tinh 0983637358
6 NTAn Khang Thôn hưng mỹ - Cẩm Thành - Cẩm Xuyên 0973215345
7 QT Dương Thị Lý Thôn Kênh - Cẩm Thành - Cẩm Xuyên 01638368899
8 QT Hoàng Yến Tổ 10 - TT Cẩm Xuyên 0987998881
9 QT Nguyễn Thị Ánh Tuyết Cẩm Thành - Cẩm xuyên 0947902610
10 QT Số 7 - Trần Thị Lý Chợ Hội - TT Cẩm Xuyên 0973414110
11 QT Số 8 - Nguyễn Thị Dương Chợ Hội - TT Cẩm Xuyên 01699914324
12 QT Tuyết cừ Chợ Hội - TT Cẩm Xuyên 01684888752
13 QT Vân Lý Thôn Kênh - Cẩm Thành - Cẩm Xuyên 0979037495
14 Trần Thị Thảo Chợ Cẩm Bình - Câm Bình - Cẩm Xuyên - Hà Tinh 01699828690