Điểm bán

Hà Tĩnh - Huyện Can Lộc

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Phan Thị Hải Yến K6 B, TT Nghèn, H Can Lộc- T Hà Tĩnh 0982123817
2 NT Nguyễn Thùy Trang K1A TT Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 0388909737