Điểm bán

Hà Tĩnh - Huyện Đức Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đường Thưởng Tổ 8 Đường Tùng Ảnh, TT Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh 0972648059
2 QT Phan Thị Hồng Ngọc Chợ Hôm, TT Đức Thọ, Huyện Đức Thọ 0974920607
3 NT Hằng Đức Khu 6 TT Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh 0382955028