Điểm bán

Hà Tĩnh - Huyện Hương Khê

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT BỆNH VIỆN cổng bệnh viện hương khê 0904944838
2 QT SỐ 1 KHỐI 8 0984874697
3 QT SỐ 13 KHỐI 3 0943384848