Điểm bán

Hà Tĩnh - Huyện Hương Khê

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT HỒNG DƯỢC Khôối 11 TT Hương Khê 0946408606
2 QT BỆNH VIỆN cổng bệnh viện hương khê
3 QT SỐ 3 248 Trần Phú 01692038922
4 PHÒNG KHÁM NHÂN ĐỨC Đối diện cổng BV Hương Khê
5 QT SỐ 1 KHỐI 8 0984874697
6 QT SỐ 13 KHỐI 3 0943384848