Điểm bán

Hà Tĩnh - Huyện Hương Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thương Hiền K1. TT Phố Châu. Hương Sơn. Hà tĩnh 0989346566
2 QT Phan Thị Bích Xóm 9, Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh 0936150208
3 QT Nguyễn Thị Lành K1, TT Phố Châu, H Hương Sơn, T Hà Tĩnh 01259471419