Điểm bán

Hà Tĩnh - Huyện Nghi Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Le Thi Hanh Xom Thanh Long - Xa Xuan Thanh 0973129355
2 Lê Thị Tuyết Thanh Xom Thanh Long - Xa Xuan Thanh 0856213563
3 Ngân Hà Xom Thanh Long - Xa Xuan Thanh 097658272
4 Phạm Thị Anh X Hội Thái - Xuân Hội - Nghi Xuân - Hà Tĩnh 0826268783
5 Nguyen Thi Yen Khoi 3 - TT Xuan An 0987279396
6 Tran Thi Hoa Xuân Giang - Nghi Xuân 0975811984