Điểm bán

Hà Tĩnh - Huyện Nghi Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Le Thi Hanh Xom Thanh Long - Xa Xuan Thanh 0973129355
2 Lê Thị Tuyết Thanh Xom Thanh Long - Xa Xuan Thanh 0856213563
3 Ngân Hà Xom Thanh Long - Xa Xuan Thanh 097658272
4 Nguyễn Thị Bình Ngã Tư Xuân Thành - Xa Xuan Thanh 0915687099
5 Nguyen Thi Phuơng Thảo Khoi 5 - TT Xuan An 01692859461
6 Trần Thi Thơ Khoi 2 - TT Nghi Xuan 0988687079
7 Phạm Thị Anh X Hội Thái - Xuân Hội - Nghi Xuân - Hà Tĩnh 0826268783
8 Nguyen Thi Yen Khoi 3 - TT Xuan An 0987279396
9 Thúy Hằng Xuân Giang - Nghi Xuân 0945753295
10 Tran Thi Hoa Xuân Giang - Nghi Xuân 0975811984
11 Thân Thị Bé Đối diện Chợ Xuân An - Nghi Xuân 0941073009