Điểm bán

Hà Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH DP Thành Sen Số 5 Đường Ngô Đức Kế - P Nam Hà 0975267572
2 Thảo Tuấn sn 04, Ngõ 247 Đường Vũ Quang 0989488640
3 NT Quý Số 108 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0977755858
4 NT Vinh Nhị Số 86 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 01682221812
5 NT Vinh Nhị2 Số 96Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0962966678
6 QT 37 37 Nguyễn Chí Thanh 02393881614
7 QT Nam Nguyệt Số 120 Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0989488640
8 QT số 11 Số 28 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0984642112
9 QT Số 29 Số 507 đường 26/3, P Đà Nài, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0977923485
10 QT số 34 Số 34,Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0908656288
11 QT số 45 Số 118 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393699599
12 QT số 84 Số 84 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393699599
13 QT số 92 Số 92 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0989732435
14 QT số 94 Số 94 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0984263553
15 QT Võ Anh Thắng Số 149 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393858012
16 QT Số 37- tên cũ QT số 21 Số 37 Nguyễn Chí Thanh-Hà Tĩnh hoặc Chợ TP Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0986302379/02393881614/0984642112