Điểm bán

Hà Tĩnh - Thành Phố Hà Tĩnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH DP Thành Sen Số 5 Đường Ngô Đức Kế - P Nam Hà 0975267572
2 Thảo Tuấn sn 04, Ngõ 247 Đường Vũ Quang
3 Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hoa Số 141 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 02393857008
4 Mỹ Hà Số 24 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0912517237
5 NT Trần Thị Lan Số 78 Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0917329797
6 NT Quý Số 108 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0977755858
7 NT Vinh Nhị Số 86 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 01682221812
8 NT Vinh Nhị2 Số 96Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0962966678
9 NT80 Số 80 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0979803487
10 QT 37 37 Nguyễn Chí Thanh 02393881614
11 QT Nam Nguyệt Số 120 Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0989488640
12 QT số 11 (Thành Ngọc) Số 28 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0984642112-0974898763
13 QT số 110 Số 110Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0984201688
14 QT Số 29 Số 507 đường 26/3, P Đà Nài, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0977923485
15 QT số 34 Số 34,Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0908656288
16 QT số 45 Số 118 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393699599
17 QT số 84 Số 84 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393699599
18 QT số 92 Số 92 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0989732435
19 QT số 94 Số 94 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0984263553
20 QT Võ Anh Thắng Số 149 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 02393858012