Điểm bán

Hà Tĩnh - Thị xã Hồng Lĩnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hà Phú Hưng Chợ Hồng Lĩnh cũ, TX Hồng Lĩnh, T Hà Tĩnh 0973404610
2 QT Trần Thị Thủy Ngân K9,P Bắc Hồng , TX Hồng Lĩnh, T Hà Tĩnh 0978965429
3 QT Lệ An Chợ Hồng Lĩnh, TX Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0384270002