Điểm bán

Hà Tĩnh - Thị xã Kỳ Anh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty CP Dược HT - CN Dược Kỳ Anh Khu Phố 2phường sông trí 09822740203
2 Nguyên Thị Nhật Lệ Xóm 7 - TT Voi - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 0976046324