Điểm bán

Hà Tĩnh - Thị xã Kỳ Anh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty CP Dược HT - CN Dược Kỳ Anh Khu Phố 2phường sông trí 09822740203
2 Dung Phong Tổ Dân Phố Hoàng Trinh - P Kỳ Trinh - TX Kỳ Anh 0968723629
3 Nguyên Thị Nhật Lệ Xóm 7 - TT Voi - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 0976046324
4 QT só 4 Khu Phố 2 phường sông trí 0985099879
5 Thành Tâm KP Đồ Gỗ- Kỳ Thịnh 0389106487
6 Tiến Lĩnh Q1 khu phố 2 phường sông trí 0915435356