Điểm bán

Hải Phòng - Huyện An Dương

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Phương Thảo Số 154B, Đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng 0368148468
2 NT Trường Tâm Số 56, Tổ 1, An Dương, An Dương, Hải Phòng 0815777644
3 QT Tâm Mùi Số 188, Tổ 3, An Dương, An Dương, Hải Phòng 02253671319
4 QT Hằng Anh ., Thôn Ngọ Dương, An Hoà, An Dương, Hải Phòng 0972327862
5 QT Hoàng Tùng Số 162, Tổ 3, An Dương, An Dương, Hải Phòng 0335325166
6 QT Nhân Phúc ., Thôn Lương quán, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 0898279269
7 HT Hải Phòng - Quầy Số 58 ., Thôn Nam Hoà, An Hưng, An Dương, Hải Phòng 0368171151
8 QT 169 Số 169 Xóm Mới, Đường 351, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng 0904065909
9 HT Hải Phòng - Quầy Số 53 - DS Trần Thị Thanh Số 25, Khu 1, An Dương, An Dương, Hải Phòng 0363595153