Điểm bán

Hải Phòng - Huyện An Lão

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Văn Thắng Số 421, Khu Văn Tràng 1, Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 0936001344
2 QT Số 29 - HT An Lão ., Ngã tư Chợ Tân Dân, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng 0934098125