Điểm bán

Hải Phòng - Huyện Kiến Thuỵ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Số 69 Số 69, Tiểu khu Thọ Xuân, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng 02253812419
2 QT Tuấn Thảo ., Thôn 5, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng 0906026792
3 QT Gia Bảo Đội 7, Thôn Nhân Trai, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng 0704510786
4 QT Linh Hương ., Thôn Nhân Trai, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng 0989905311
5 Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Lâm Số 221, Tiểu khu Cầu Đen, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng 0978767461
6 Đại Lý Thuốc Hà Anh ., Thôn Đại Lộc, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng 0387029295
7 QT Minh Khang ., Thôn Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng 0387316589
8 NT số 39 Số 70, TK Thọ Xuân, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng 0932202239
9 HT Cô Sinh ., Thôn Nãi Sơn, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 0989853001