Điểm bán

Hải Phòng - Huyện Thuỷ Nguyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phú Vinh 2 ., Phố Mới, Thuỷ Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 0981633268
2 NT Phú Vinh 1 Số 99, Đường Bạch Đằng, Núi Đèo, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 0865099658
3 NT 69A Bạch Đằng Số 69A, Đường Bạch Đằng, Núi Đèo, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 0912758287
4 QT Minh Nguyệt ., Chợ Phả Lễ, Phả Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 0978961588
5 QT Thắng Thìn Số 35, Thôn Trung, Phục Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 0945971303
6 QT Xuân Phương ., Đường Ổi, Lập Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 0936678489
7 QT Minh Tú ., Thôn 1, Hoa Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 0339037656