Điểm bán

Hải Phòng - Huyện Tiên Lãng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Phương Chi ., Thôn Khôi Vỹ, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng 0934348279
2 QT Huyền Anh ., Khu 6, Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng 0373706597
3 QT Tùng Bách ., Ngã 3 Phú Cơ, Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng 0973389316