Điểm bán

Hải Phòng - Huyện Vĩnh Bảo

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Nam Hoàng - Người liên hệ: Phạm Thị Huyền Số 192, Khu phố Tân Hòa, Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 0383998807
2 QT Lan Trường - NDD: Vũ Thị Phương Lan Đội 1, Thôn Lạng Am, Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 0384541795