Điểm bán

Hải Phòng - Quận Đồ Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 HT Hải Phòng - Quầy 97- QT Thương Huyền Số 1, Đường Sơn Hải, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 0336287669
2 NT Khương Nụ Số 354, Đường Đức Hậu 2, Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng 0989472536
3 NT Ngọc Thảo Số 367, Đường Đồng Tiến, Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng 0934225564