Điểm bán

Hải Phòng - Quận Hải An

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thu Hà Số 482, Đường Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 02253828844
2 NT Bảo Số 132, Đường Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 0904338569
3 NT Minh Châu Số 9, Đường Nguyễn Văn Hới, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 0983538340
4 NT Nhật Lành Số 3/86, Đường Lũng Bắc, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng 0972356426
5 HT Hải Phòng - Hải An Số 169, Đường Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 0969011463
6 NT 23-10 Số 379B, Đường Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 0983553856
7 NT Hoà An Số 195/209, Đường Nguyễn Văn Hới, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 0915323769
8 HT Hải Phòng - NT 189 Số 189, Đường Đằng Hải, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng 0904408768
9 HTHP - Quầy số 29 Số 162, Đường Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 0902236578
10 NT Ba Chi Số 216E, Đường Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 0977085618