Điểm bán

Hải Phòng - Quận Hồng Bàng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hương Giang Số 114, Đường Hùng Vương, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 0983229782
2 NT Trang Linh Số 7, Lô 2, Chợ Sở Dầu, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 0936677068