Điểm bán

Hải Phòng - Quận Lê Chân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH Việt Dũng Số 22, Đường Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 02253700987
2 NT 301 Thành Thủy - C Nga Số 301, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0939222679
3 NT Thu Hà Số 214, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 0984703466
4 NT 303 - Chị Trang Số 303, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 02253951557
5 NT 303A - Chú Đậm Số 299, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0904246987
6 NT Tùng Lâm Số 68, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 0989357291
7 NT Tùng Lâm 1 Số 500, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 0911042626
8 NT Hồng Thắm Số 250, Đường Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 0904242739
9 NT 08 Số 8, Đường Dân Lập, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng 0934295910
10 HT Hải Phòng - Dược Sĩ Thiện Số 310, Đường Lán Bè, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 02253857211
11 NT Ngọc Hà Số 49, Đường Chợ Con, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng 0982333801
12 NT Trâm Anh Số 311, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0985716983
13 NT Thanh Giang Số 53, Đường Tôn Đức Thắng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 02253857106
14 NT Minh Ngọc Số 453, Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 0984735091
15 NT Thành Đông Số 143, Đường Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng 0836452383
16 NT Hải Cường Số 10A44, Chợ Máy Đá, Phố Công Nhân, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 02253714709