Điểm bán

Hải Phòng - Quận Ngô Quyền

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Thoa Số 23, Đường Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 0972966746
2 NT Bảo Tâm Số 24B0T1-A6, Đường Vòng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 0974375076
3 NT Hoàng Dung Số 36/275, Đường Đông khê, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 0981997346
4 Công ty Dược Phẩm Vạn Mỹ Số 5C22, Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 0978056268
5 NT Tốt và SK Số 9D24, Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 0906196906
6 NT Bảo Linh (hệ thống NT Bảo Linh) Số 98, Đường An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 0904310316