Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Bình Chánh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phương Uyên G15/30 , Láng Le, Bàu Cò, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0767252623
2 Đai lý 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 02837608443
3 NT Phúc Hậu Số 50, Đường số 10 Khu dân cư Bình Hưng, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0903646905
4 NT Ngọc Anh Số 54/147, Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0909401924
5 NT Thiên Ngọc d14/100, Quốc lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0976833953
6 NT Đức Lợi 2 F1/7A, Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0348483293
7 NT Mê Kông C2/2A1, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0989101133
8 NT Ngọc Hương D11/55, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0938638345
9 NT Phan Khang 3 F7/54 , Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0909828881
10 NT Đức Lợi 6 A5/34B, Đường 1A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0398506550
11 NT Đức Lợi 3 B12C/19, Liên ấp 123, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0941266195
12 NT Minh Châu Pharma Số 1716, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0868595854
13 NT Phát Tài C1/3P, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0973158698
14 NT Tấn Minh C6/22, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0909755449
15 NT Tân Hải D16/22A/2A, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0382220090
16 NT Lan Trinh Số 66, Đường số 10, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0364191207
17 NT Minh Hiếu C4/31, Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0835369946
18 NT Thanh Hải A23/15 , QL 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0909503557
19 NT Kim Long A3/16, Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0937898919
20 NT Vy Anh D24/40 , An Phú Tây, Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0982754744
21 NT Nhân Ái D10/40, Hương Lộ 11, Tổ 5, Ấp 4, Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0916211145
22 NT Phương Thảo Số 6A42/1 Ấp 6, An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0984071140
23 NT Phước Nguyên Số 32 Lô k, Đường Số 8, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0949884847
24 NT Thiên Bách Số 628, Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0979927892
25 NT Hồng Phúc B5/1, Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0938837829
26 NT Châu Ân A5B/159B, Ấp 1 Trần Đại Nghĩa, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0904756708
27 NT Tân Túc E3/8A, Nguyễn Hữu Trí, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0949072672
28 NT Chợ Đệm A8/8, Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 1, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0947679979
29 NT Bảo Nguyên F1/17B , Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0905707099
30 NT Vĩnh Lộc F6/34 , Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0775690423
31 NT Thiện Tâm a8/27b1, , Đường 1A, Vĩnh lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0379999340
32 NT Liên An D1/3 , Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0939410208
33 NT Tâm Đức A3/14P , Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0388554299
34 NT Anh Khoa B4/13 Ấp 2, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0973158698
35 NT Minh Châu 7 D7/33, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0973239746