Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Bình Chánh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 ĐL 97 D14/34, Đường Đinh Đức Thiện, Xã Bình Chánh, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837608443
2 NT Bảo Nguyên F1/17B , Đường Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0905707099
3 NT Châu Ân A5B/159B, Đường Ấp 1 Trần Đại Nghĩa, Tân Nhựt , Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0904756708
4 NT Chợ Đệm A8/8, Đường Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 1, Tân Túc, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0947679979
5 NT Hồng Phúc. B5/1, Đường Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938837829
6 NT Minh Hiếu C4/31, Đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0835369946
7 NT Nhân Ái D10/40, Đường Hương Lộ 11, Tổ 5, Ấp 4, Hưng Long, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0916211145
8 NT Phước Nguyên 32 Lô k, Đường Số 8, Tân Kiên, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0949884847
9 NT Tân Túc E3/8A, Đường Nguyễn Hữu Trí, Tân Nhựt , Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0949072672