Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Bình Chánh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Đai lý 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, X. Bình Chánh,H. Bình Chánh, Tp HCM 02837608443
2 Nhà thuốc Tâm Đức A3/14P Võ Văn Vân, Ấp 1, P. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp HCM 01688554299
3 Nhà thuốc Bảo Nguyên F1/17B Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM 0905 707 099
4 Nhà thuốc Châu Ân A5b/159b Ấp 1, Trần Đại Nghĩa, X. Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp HCM 0904756708
5 Nhà thuốc Chợ Đệm A8/8 Chợ Điệm, X. Tân Túc, H. Bình Chánh, Tp HCM 0947679979
6 Nhà thuốc Dũ Quyền a4/13 Liên Ấp 123, P. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp HCM 01649999032
7 Nhà thuốc Kim Long A3/16 Quốc Lộ 50, P. Bình Hưng, Q. Bình Chánh, Tp HCM 0837584868
8 Nhà thuốc Minh Hiếu C3/21 Phạm Hùng, Phạm Hưng, Q. Bình Chánh, Tp HCM 0835369946
9 Nhà thuốc Ngọc Hương A6/ 1 Ấp 1, P. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp HCM 0966119330
10 Nhà thuốc Nhân Ái D10/40 Đoàn Nguyễn Tuấn, Ấp 4, X. Hưng Long, H. Bình Chánh, Tp HCM 0982754744
11 Nhà thuốc Phát Tài C1/3B Ấp 3 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp HCM 0973158698
12 Nhà thuốc Phúc Hậu 50 Đường số 10, KDC Bình Hưng , Ấp 2, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, Tp HCM 0903646905
13 Nhà thuốc Phước Nguyên 32 Lô K đường số 8 , xã Tân Kiên , Huyện Bình Chánh, Tp HCM 0949884847
14 Nhà thuốc Tấn Thành D3/1,Nguyễn Thị Tú, P. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp HCM 0969054000
15 Nhà thuốc Thanh Hải A23/15 QL 50 , X. Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp HCM 0909503557
16 Nhà thuốc Minh Hiếu 2 C4/1 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, Q. Bình Chánh, Tp HCM (blank)
17 Nhà thuốc Thiên Ân 2 B12/5B Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0941690458