Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Bình Chánh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hồng Phúc… B5/1, Đường Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938837829
2 NT Phước Nguyên 32 Lô k, Đường Số 8, Tân Kiên, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0949884847
3 NT Châu Ân A5B/159B, Đường Ấp 1 Trần Đại Nghĩa, Tân Nhựt , Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0904756708
4 NT Tân Túc E3/8A, Đường Nguyễn Hữu Trí, Tân Nhựt , Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0949072672
5 NT Nhân Ái D10/40, Đường Hương Lộ 11, Tổ 5, Ấp 4, Hưng Long, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0916211145
6 NT Chợ Đệm A8/8, Đường Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 1, Tân Túc, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0947679979
7 NT Thiên Bách 628, Đường Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0979927892
8 NT Bảo Nguyên. F1/17B , Đường Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0905707099
9 NT Tấn Minh C6/22, Đường Võ Văn Vân, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909755449
10 NT Phát Tài C1/3P, Đường Võ Văn Vân, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0973158698
11 NT Tân Hải D16/22A/2A, Đường Võ Văn Vân, Ấp 4 Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0382220090
12 NT Mê Kông C2/2A1, Đường Quách Điêu, Ấp 3 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0989101133
13 NT Ngọc Hương. D11/55, Đường Quách Điêu, Ấp 4 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938638345
14 NT Đức Lợi 2 F1/7A, Đường Hương Lộ 80, ẤP 6 Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 01648483293
15 NT Kim Long. A3/16, Đường Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937898919
16 NT Minh Hiếu. C4/31, Đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0835369946
17 NT Lan Trinh 66, Đường số 10, Bình Hưng, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0364191207
18 NT Đức Lợi 6 A5/34B, Đường 1A, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0398506550
19 NT Đức Lợi 3 B12C/19, Đường Liên ấp 123, Âp 2 , Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0941266195
20 NT Vy Anh D24/40 , Đường An Phú Tây, Ấp 4, X. Hưng Long, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0982754744
21 ĐL 97 D14/34, Đường Đinh Đức Thiện, Xã Bình Chánh, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837608443
22 NT Phúc Hậu 50, Đường số 10 Khu dân cư Bình Hưng, Ấp 2, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903646905
23 NT Minh Châu Pharma 1716, Đường Vĩnh Lộc, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0868595854
24 NT Thiên Ngọc. d14/100, Quốc lộ 50, Ấp 4, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0976833953