Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Bình Chánh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Bảo Nguyên F1/17B Vĩnh Lộc, Ấp 6C, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM 0905 707 099
2 Nhà thuốc Tân Hải 16/22A/2A Ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp HCM 01682220090
3 Nhà thuốc Chợ Điệm A8/8 Chợ Điệm, X. Tân Túc, H. Bình Chánh, Tp HCM 0947679979
4 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1 Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0908837829
5 Nhà thuốc Minh Phương E5/21 Đường Thới Hòa, Ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM 0936760311
6 Nhà thuốc Kim Long 3/16 Quốc Lộ 50, P. Bình Hưng, Q. Bình Chánh, Tp HCM 02837584868
7 Nhà thuốc Thiên Long A13/5a Quốc lộ 50, P. Bình Hưng, Q. Bình Chánh, Tp HCM 0902426993
8 Nhà thuốc Minh Hiếu C3/21 Phạm Hùng, Phạm Hưng, Q. Bình Chánh, Tp HCM 02835369946
9 Nhà thuốc Phát Tài C1/3B Ấp 3 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp HCM 02854283241
10 Nhà thuốc Phước Nguyên 32 Lô K đường số 8 , xã Tân Kiên , Huyện Bình Chánh, Tp HCM 01228989500
11 Nhà thuốc Châu Ân A5b/159b Ấp 1, Trần Đại Nghĩa, X. Tân Nhựt, Q.Bình Chánh, Tp HCM 0919955165
12 Nhà thuốc Đức Lợi F1/7a Hương lộ 80, Ấp 6, Vĩnh Lộc A. Huyện Bình Chánh, Tp HCM 0909982080
13 Nhà thuốc Tấn Minh c6/22 Võ Văn Vân, Ap 3, Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp HCM 0909556655
14 Nhà thuốc Tân Túc 1 E3/8A Nguyễn Hữu Trí, P. Tân Túc, Q. Bình Chánh, Tp HCM 01654858646
15 Nhà thuốc Phước Lộc F1/60T Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM 02854283241
16 Nhà thuốc Mêkong C2/2A1 Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM 0989101133
17 Nhà thuốc Dũ Quyền a4/13 Liên Ấp 123, P. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp HCM 01649999032
18 Nhà thuốc Ngọc Hương A6/ 1 Ấp 1, P. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp HCM 0966119330
19 Nhà thuốc Phước Nguyên 2 30 Lô 0, Đường số 4, Ấp 2, X. Tân Kiên, Bình Chánh, Tp HCM (blank)
20 Nhà thuốc Thiên Ân 2 B12/5B Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp HCM 0941690458
21 Đai lý 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, X. Bình Chánh,H. Bình Chánh, Tp HCM 02837608443
22 Nhà thuốc Dũ Quyền a4/13 Liên Ấp 123, P. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp HCM 01649999032
23 Nhà thuốc Ngọc Hương A6/ 1 Ấp 1, P. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp HCM 0966119330