Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Củ Chi

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT My Châu 9 Số 783, Ấp Chợ , Phước Thạnh, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0983600189
2 NT Phước Thạnh Số 832A, Quốc Lộ 22, Phước Thạnh, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0962825368